Energie ontwikkeling

 

Onze Westerse welvaart hangt af van grondstoffen en elektriciteit, dus van energieopwekking. Het opwekken van energie lijkt een groot probleem te zijn volgens de grote energiemaatschappijen, multinationals en overheden. Dat is het niet. Het is een kunstmatig door hen in stand gehouden probleem, aangezien het hen groot geld oplevert. Er zijn patenten van schone nagenoeg kosteloze energieopwekking die in hun bureauladen liggen, maar die niet benut worden. Nicolaas Tesla heeft o.a. voor deze kennis gezorgd. Onze Westerse samenleving is zo goed als geheel afhankelijk van elektriciteit. Wij weten allen dat de stroomvoorziening kwetsbaar is. Wanneer er door de een of andere terrorist en vijandige natie een EMP-bom wordt afgeworpen boven een land of stad, wordt álle elektriciteit uitgeschakeld en wordt alle electronica onklaar gemaakt. Op die wijze ontstaat er binnen enkele dagen een totale chaos. Alle opgehokte beesten in de megastallen en anderszins zullen het loodje leggen.