Industrialisering
 

De Veluwe is na de tweede wereldoorlog voor een groot deel omgetoverd in één groot industrieel gebied, waar niet alleen temidden van de mooie natuur machines en allerhande producten worden vervaardigd en verhandeld. Nee, het zijn vooral de ooit mooie buitengebieden die ernstig zijn toegetakeld en ontsierd ten behoeve van de vleesindustrie of vleesconsumptie.  Het moet dan ook voor veel toeristen een teleurstellende ervaring zijn, om op de Veluwe met eigen ogen te zien hoe de Veluwnaren de dieren verzakelijken en tot ‘machines’ verlagen, met name in de bio-industrie voor kalveren, varkens, kippen, eenden, nertsen, etc.  Wat bezielt de Veluwnaren en Hollanders?
Zo voor het oog lijkt het dat wij nog over heel wat natuur beschikken.  Het grootste deel van de natuur is echter reeds vermenselijkt, technologisch bewerkt. En wij denken dat het zo hoort en dat we het heel goed hebben gedaan.  Ja, nú ineens willen wij heel zuinig zijn op het kleine beetje natuur dat er nog overig is, want dat mag toch niet verdwijnen. Echter, er komen steeds meer wegen, woonwijken, industrieterreinen, en het kleine beetje natuur wat er nog is, staat er in veel opzichten armoedig bij en lijdt onder de invloeden vanuit de omgeving. Een park hier en daar moet alsdan de voormalige natuur vertegenwoordigen.