Landbouw
 

De landbouw op de Veluwe bestaat vandaag de dag hoofdzakelijk uit de verbouwing van mais en gras. Hierdoor is een monocultuur ontstaan. Veel van wat eens bos en heide grond was, is omgeploegd naar landbouwgrond, waar het 'onkruid' driftig wordt doodgespoten met gif. Je ziet maar weinig graslanden meer waar en diversiteit aan bloemen, klavers en grassen in staan. De Veluwe kende vroeger vele houtwallen waarvan de meeste geeindigd zijn in de houtkachel. Ook op de Veluwe heeft de boer gekozen voor maximaal rendement van zijn grond. Daarvoor worden steeds grotere en modernere machines ingezet.

70% van het graan dat we verbouwen wordt aan dieren gevoerd om ze maar vet genoeg te maken voor jouw diner.