Vleesindustrie
 

Wat als de mensheid stopt met het eten van vlees, dan:   

- Zijn er geen slachthuizen meer nodig.    
   
- Zijn er geen megastallen meer nodig waarin dieren op onnatuurlijke wijze gedwongen worden om te leven.
- Zijn er geen grote voerfabrieken meer nodig die van over de hele wereld bevoorraad moeten worden.
- Hoeven er geen grondstoffen zoals, graan, sojabonen e.d. met grote zeeschepen van over de hele wereld aangevoerd te worden voor het maken van veevoer.

- Kunnen de akkers weer aangeplant worden met bomen, struiken, planten, groenten enz. zodat de mens daar zijn voedsel vrij en gratis kan verbouwen en verzamelen.
- Hoeft er geen landbouwgif meer gebruikt te worden.
- Zijn er geen veetransport vrachtwagens meer nodig, geen vleeskoel vrachtwagens, geen slachtafval vrachtwagens, geen mest vrachtwagens, geen veevoer vrachtwagens, geen stalinrichting vrachtwagens, geen melktank vrachtwagens, geen eieren vrachtwagens, geen fourage vrachtwagens, geen speciaal-transport vrachtwagens voor het vervoer van grote landbouwmachines, silo’s, stalen spanten, sleufsilo’s e.d.


- Hoeven al deze vrachtwagens niet geproduceerd en onderhouden te worden.
- Hoeven al deze vrachtwagens niet meer duizenden liters dieselolie te verbruiken.
- Is het file probleem opgelost en hoeven er geen nieuwe wegen meer aangelegd of verbreed te worden.
- Zijn er geen kuikenbroederijen meer nodig en hoeven er ook niet meer miljoenen haantjes de hakselmolen meer in.
- Hoeven er geen grote trekkers met landbouwmachines geproduceerd te worden.
- Zijn er geen k.i. stations meer nodig en al de materialen die daar gebruikt worden.
- Zijn er geen vissersboten meer nodig, waar vissers dagelijks het risico lopen om te verdrinken.
- Zijn er geen grote staal-, beton-, stalinrichting-, dak en wand beplating fabrieken meer nodig. Deze fabrieken zorgen voor enorm veel transport bewegingen en zijn groot verbruikers van staal, zand, water, hout, cement, lasdraad en gas voor laswerk, elektriciteit, olie, kunststof e.d.

- Hoeven er geen duizenden tonnen aan grondstoffen verbruikt te worden door bovengenoemde fabrieken voor de bouw van één stal.
- Hoeven er jaarlijks niet meer enorme hoeveelheden kuilplastic, plastic jerrycans, plastic voerzakken, plastic winkeltasjes, plastic vleesverpakkingsmateriaal en andere plastic produkten meer gemaakt te worden.
- Zullen er geen vlees- of voerschandalen meer zijn.
- Zullen er geen grote uitbraken meer zijn van vee ziekten, waarbij duizenden gezonde dieren afgemaakt worden.
- Hoeven er geen galvaniseer fabrieken meer gebouwd te worden die zwaar belastend zijn voor het milieu.
- Hoeven er niet meer duizenden Polen, Roemenen of andere buitenlanders hier te werken en gehuisvest te worden.
- Hoeft er geen kunstmest meer geproduceerd en verspreidt te worden over de akkers. De bodem hoeft dan niet langer meer uitgebuit te worden.
- Hoeft de lucht niet meer vervuild te worden met fijn-stof afkomstig uit de veestallen en uit de fabrieken.
- Hoeven er geen bossen meer gekapt te worden om landbouwgrond van te maken.
- Hoeven er veel minder medicijnen gefabriceerd te worden. Het is schrikbarend zoveel medicijnen als er gebruikt worden in de bio-industrie. Deze medicijnen moeten allemaal verpakt worden in dozen, flessen en zakken, die ook allemaal geproduceerd moeten worden door verpakkingsfabrieken. Deze verpakkingen worden één keer gebruikt en dan weggegooid waarvan het meeste beland op grote vuilnisbelten. Veel medicijnen komen ook in de natuur terecht.
- Hoeven er veel minder injectienaalden, spuiten, e.d. gemaakt te worden. Denk u eens in hoeveel spuiten er wereldwijd gebruikt worden enkel en alleen voor de vlees produktie. Bedenk eens welke weg een injectienaald aflegt van grondstof tot gebruiker.
- Is er geen mest (ammoniak) probleem meer.
- Hoeven er geen mestzuiveringen, mestvergisters, mest verbrandingsovens e.d. meer gebouwd te worden.
- Zijn er geen windmolens meer nodig om zodoende de energie slurpende bio-industrie te voedden.
- Hoeft het landschap niet langer meer vervuild te worden door al die mega stallen, voer silo’s voerfabrieken, mest silo’s e.d.
- Hoeft er niet meer 7 kg voer geproduceerd te worden om 1 kg vlees te verkrijgen.
- Zal het aantal kanker gevallen drastisch afnemen. Niet alleen vanwege het niet meer eten van vlees, maar ook vanwege de enorme vervuiling die de fabrieken en al die wereldwijde transport bewegingen ons kosten. Alleen al in Nederland zijn er dagelijks duizenden vrachtwagens op de weg die direct of in-direct betrokken zijn bij de vlees industrie.
- Zal de natuur weer veel diverser, rijker en afwisselender worden. Het monotone mais en gras landschap is een verarming voor mens en dier.
- Zijn er geen grote koelhuizen meer nodig met dure vervuilende koelinstallaties.
- Hoeven er geen luchtzuiveringssystemen, drink water filter systemen, koeling- of verwarmingssystemen, ventilatiesystemen en voersystemen meer gemaakt te worden.
- Hoeven er geen dieren meer mishandeld te worden of pijn te lijden.
- Zal de mensheid minder egoïstisch, dierlijk, ziekelijk en verwoestend gedrag gaan vertonen (degeneratie verschijnselen). En kan zij lichamelijk en geestelijk weer beter worden, thans is de mensheid ziek, doodziek!
- Zijn er veel minder ambtenaren of overheidsinstellingen nodig die toezien op de bouwvergunningen en dierengezondheid.
- Zijn er minder dierenartsen nodig die veel medicijnen toepassen.
- Is er minder administratieve rompslomp nodig. Bedenk eens dat al die wereldwijde transport bewegingen verwerkt en bijgehouden moeten worden in een boekhoudingsysteem.
- Zijn er minder geldstromingen nodig. Dus minder banken, minder hypotheken, minder zorgen.
- Hoeft de Aarde niet langer meer onmenselijk uitgebuit en beschadigd te worden

Kunnen dieren weer geboren worden zoals ze behoren geboren te worden.
Kunnen dieren weer opgroeien zoals ze behoren op te groeien met hun moeder.
Kunnen dieren weer leven zoals ze behoren te leven.
Kunnen dieren weer dood gaan zoals ze behoren dood te gaan.
Kunnen dieren weer begraven worden zoals ze behoren begraven te worden in de grond.

Ziet u nu in hoe een groot gedeelte van de maatschappij draait om de vlees industrie? En dat allemaal omdat u zo graag een kroketje, visje, speklapje, kippenpootje of biefstukje op uw bord wilt hebben! Kunt u dit verantwoorden tegenover uzelf, tegenover de Schepper van de dieren, tegenover Moeder Aarde, tegenover uw kinderen, tegenover de komende generaties???
De mens heeft de keuze hoe hij met de dieren en de natuur omgaat. Gaat hij door zoals hij nu met de dieren omgaat, dan graaft de mens zijn eigen graf. Wat gaat u doen? Doorgaan met het in stand houden van deze waanzin? Waanzin die zal leiden tot catastrofale gevolgen omdat de natuur dit gedrag zeker niet onbetaald zal laten. Wat de mens zaait dat zal hij oogsten. Bloed wat onschuldig gestort wordt op de aarde, roept om vergelding, ook het bloed van dieren. Of stopt u ermee en kan er nog een leefbare wereld ontstaan?!
Kan een mens zonder vlees overleven? Ja! Kan een mens zonder de Aarde overleven? Nee! De voor de mens noodzakelijke vitamine B12 wat in vlees zit, kan ook verkregen worden uit stuifmeelkorrels van bijen.

http://www.ftm.nl/column/dierenwelzijn-27-miljard-overtredingen-per-jaar-en-nog-geen-100-boetes/
http://www.ftm.nl/column/30-miljoen-varkens-per-jaar-en-bijna-geen-varkensboeren/