Vol = vol

   

Nederland raakt vol. Hopie hopie er kan nog meer op gaat niet langer op. Wij raken vol, niet alleen met mensen, huizen, gebouwen, industriesterreinen, wegen, spoorlijnen, auto’s, vliegtuigen, megastallen en diverse soorten mestdieren, afvalstoffen, chemtrails, zieke mensen en hart- en kankerpatienten, aantallen ambtenaren en regelgevingen, maar ook psychisch door geluidshinder, straling, lichtvervuiling en vervuiling op allerlei terreinen. 50 – 70 jaar geleden stonden er in het Westland slechts een aantal druivenkassen. Momenteel is het Westland één grote glazen stad, en ook daarbuiten richting Zoetermeer is alles volgebouwd met glazen bouwsels, industrieterreinen, woningen, wegen

    
 

en spoorlijnen. Zuid-Holland als Randstad is nagenoeg helemaal volgebouwd. Op de Veluwe, de Peel en omgeving Raalte moge dan de intensieve veeteelt de boventoon voeren, in andere gebieden is het gelukkig nog tamelijk rustig en landelijk. Denk daarbij aan Twente, Drente, het Vechtdal, de oostelijke Achterhoek. Daar is het nog mooi en tamelijk harmonisch. Het is niet zo dat overheden blind zijn voor de natuur op de Veluwe en elders. Planologen hebben o.a. deze gebieden ingedeeld in natuurgebieden en landbouw- en veeteelt. De natuurgebieden wil men zoveel mogelijk sparen. Dat is goed. Toch worden de natuurgebieden schaarser. Vandaar dat men landbouwgebieden hier en daar ‘teruggegeven’ heeft aan de natuur.

Moeten wij dan maar lijdzaam toezien totdat de Veluwe helemaal vol is geplant met huizen, megastallen, fabrieken, wegen, spoorlijnen, kantoren, windmolens, masten, etc. en er nog wel bomen staan en gras te zien is, maar dan alleen langs de vele wegen en in een enkel park.  Moeten wij de gemeenten en ambtenaren dan maar hun gang laten gaan, door voor alles en nog wat vergunningen te laten afgeven, indien het de economie maar bevordert? De gemeente Barneveld  wil voorlopig 8 windmolens, 54.000 zonnepanelen en 2 bio-vergistingsinstallaties plaatsen. Zie Barneveldsekrant 17-06-2015. Deze duurzaamheid kan volgens de wethoduer Eppie Fokkema economische voorelen opleveren.  Uiteindelijk zal er ruimte zijn voor 15-20 windmolens in de gemeente barneveld om in 2050 energieneutraal te zijn, aldus de wethouder. Er zullen dus weer gronden gereedgemaakt moeten worden om deze windmolens (als statussymbolen?) te kunnen plaatsen, en het landschap zal er blijvend door worden aangetast. Zo gaan de parels van de Veluwe verloren.  

De mechanisering en industrialisering van de wereld, van ons land, van de Veluwe, het heeft het stadium bereikt van vol, voller dan vol kan niet, waardoor de maat overloopt. Het beeld van de aarde, van ons land, van de Veluwe heeft zich van natuurlijke ‘parel’ door onze hand gewijzigd in een kunstmatige ‘parel’.  En dat in een tijdsbestek van ruim 50 tot 70 jaar! Wanneer deze ontwikkeling zich nog eens 50 – 70 jaar zou kunnen voortzetten, is alle natuur bijna verdwenen en leven wij in een algehele kunstmatige wereld vol windmolens, masten, fabrieken, megastallen, etc. De geest van kunstmatigheid dringt overal in door en verzwelgt alle organische natuur. De cultuur is zelf tot een machine geworden die alles platwalst en opslokt, indien het maar economisch verantwoord lijkt.  Alle oude natuurlijke parels zullen de komende 50 – 70 jaar ingewisseld worden voor kunstmatige, zo de Schepper het niet verhoedt en er geen nieuw denken ontstaat in de mensen.  Alle natuurlijke parels zullen door ons toedoen voor de zwijnen worden geworpen die ze zullen vertrappen, gezien de niet te stuiten technologische ontwikkelingen en ter wille van de economie en vraatzucht. Wij zullen zien dat de natuur overal zal worden ‘benut’ ter wille van energieopwekking. Watervallen worden krachtcentrales, stuwmeren plaatst men midden in de natuurlijke loop van rivieren. De aarde en berghellingen gaat men vol planten met zonnepanelen, schotels, zendmasten, boortoren, radars, etc. Alle koeien zullen zomer en winter op stal staan. De wegen zullen overvol raken, en men kan te voet sneller z’n bestemming bereiken dan per auto.  Het vliegtuiggebrom zal niet meer van de lucht zijn vanwege de talloze vluchten. Totdat…..?  Totdat de rust zal wederkeren en de aarde opgeschoond wordt!